ตะกร้าสินค้าของฉัน

Select AWS Linux Hosting

AWS Linux Hosting 2GB
1,500.00บาท
ต่อ 1 ปี
 • Disk Space 2 GB
 • รองรับ 2 โดเมนเนม
 • Traffic 40 GB
 • 5 E-mail Account
 • Unlimited MariaDB
 • PHP7.0 8.0 8.2
 • Wordpress Joomla Moodle
 • Plesk Panel

สั่งซื้อเลย
AWS Linux Hosting 3GB
2,500.00บาท
ต่อ 1 ปี
 • Disk Space 3 GB
 • รองรับ 4 โดเมนเนม
 • Traffic 80 GB
 • 20 E-mail Account
 • Unlimited MariaDB
 • PHP 7.0 8.0 8.2
 • Wordpress Joomla Moodle
 • Plesk Panel

สั่งซื้อเลย
AWS Linux Hosting 5GB
3,500.00บาท
ต่อ 1 ปี
 • Disk Space 5 GB
 • รองรับ 10 โดเมนเนม
 • Traffic 160 GB
 • 50 E-mail Account
 • Unlimited MariaDB
 • PHP 7.0 8.0 8.2
 • Wordpress Joomla Moodle
 • Plesk Panel

สั่งซื้อเลย