ตะกร้าสินค้าของฉัน

hosting

Select Windows Hosting Plan

Cloud Windows Hosting 5GB
800.00บาท
ต่อ 1 ปี
 • Disk Space 5 GB
 • รองรับ 5 โดเมนเนม
 • Traffic 100 GB
 • Unlimited E-mail Account
 • Unlimited MariaDB 5.6
 • Unlimited MS SQL 2012 Express
 • Unlimited MS Access
 • IIS 8 .Net 4.5 ASP php 5.3 5.6 7.0
 • .NET Core
 • Support Crystal Report

สั่งซื้อเลย
Cloud Windows Hosting 10GB
1,500.00บาท
ต่อ 1 ปี
 • Disk Space 10 GB
 • รองรับ 10 โดเมนเนม
 • Traffic 200 GB
 • Unlimited E-mail Account
 • Unlimited MariaDB 5.6
 • Unlimited MS SQL 2012 Express
 • Unlimited MS Access
 • IIS 8 .Net 4.5 ASP php 5.3 5.6 7.0
 • .NET Core
 • Support Crystal Report

สั่งซื้อเลย
Cloud Windows Hosting 15GB
2,000.00บาท
ต่อ 1 ปี
 • Disk Space 15 GB
 • รองรับ 20 โดเมนเนม
 • Traffic 300 GB
 • Unlimited E-mail Account
 • Unlimited MariaDB 5.6
 • Unlimited MS SQL 2012 Express
 • Unlimited MS Access
 • IIS 8 .Net 4.5 ASP php 5.3 5.6 7.0
 • .NET Core
 • Support Crystal Report

สั่งซื้อเลย

Best Hosting Features For You

These features come standard in all of our hosting plans. Dynamically extend imperatives through open-source quickly niche markets.

Custom Control Panel

Our intuitive control panel gives you admin access to all of your DreamHost products easily.

Real-Life Human Beings

Tech veterans, geeks, and nerds are all standing by to optimize your experience whether.

1-Click Installer

No need to dig into a bunch of documentation. Simply install web apps like WordPress, Joomla!.

100% Uptime Guarantee

With multiple datacenter locations, redundant cooling, emergency generators and monitoring.

Solid State Drives (SSD)

With SSDs, your website, caching, and database queries are faster by our calculations.

Award-Winning Support

No question is too simple, or too complex for our team of experts. Synergistically synergize.