ตะกร้าสินค้าของฉัน

hosting

Select Cloud VPS Windows Plan

Cloud VPS Windows SSD 50GB / Ram 4GB
800.00บาท
ต่อเดือน
 • Hard Disk 50 GB SSD
 • Ram 4 GB
 • CPU 2 Core
 • IP Address 1 IP
 • Data Transfer Unlimited
 • Remote Desktop
 • Windows 2019

สั่งซื้อเลย
Cloud VPS Windows SSD 90GB / RAM 6GB
1,500.00บาท
ต่อเดือน
 • Hard Disk 90 GB SSD
 • Ram 6GB
 • vCPU 4 Core
 • IP Address 1 IP
 • Data Transfer Unlimited
 • Remote Desktop
 • Windows 2019

สั่งซื้อเลย
Cloud VPS Windows SSD 120GB / RAM 8GB
2,500.00บาท
ต่อเดือน
 • Hard Disk 120 GB SSD
 • Ram 8GB
 • vCPU 6 Core
 • IP Address 1 IP
 • Data Transfer Unlimited
 • Remote Desktop
 • Windows 2019

สั่งซื้อเลย